L’osteopatia és una teràpia manual no invasiva que evita l’ús de fàrmacs per arribar a guarir. Ho realitza alliberant als teixits del cos de les seves restriccions perquè tinguin un millor funcionament, aquests teixits poden ser vísceres, teixit del sistema nerviós, fàscies, músculs i ossos entre d’altres. El seu objectiu és influir positivament en el sistema nerviós i la fluctuació de líquids que regulen el nostre sistema.

L’osteopatia és un enfocament únic en l’assistència sanitària, ja que engloba tot el cos com un únic sistema integral relacionant la diversa simptomatologia que presenta el pacient. L’osteòpata no es limita a concentrar-se en el tractament de la problemàtica, l’objectiu final del seu tractament és utilitzar tècniques manuals per equilibrar els diferents sistemes del cos per tal que les persones explotin al màxim la seva salut.

Des de l’osteopatia es recomana el tractament tant en moments de patologia com de manera preventiva. A continuació s’explica aquesta afirmació.

¿Quina és la filosofía de l’osteopatia?

Un dels principis fonamentals de l’osteopatia es basa en que totes les parts del cos funcionant d’una manera integrada. Si una part o sistema del cos no funciona correctament, és a dir està en disfunció, la resta del cos ha de compensar i fer la funció d’aquest. Això és coneix com una adaptació i amb el temps condueix a la inflamació, el dolor, la rigidesa i altres condicions de salut. Quan el cos està lliure de restriccions en el moviment, el tractament osteopàtic assisteix al cos per potenciar el seu bon funcionament. Així l’osteòpata pot tractar patologies o be fer un tractament preventiu perquè aquestes no apareguin.

Un altre principi de l’osteopatia explica la relació que existeix entre la estructura del nostre cos i la funció d’aquest, o a l’inrevés. És important mantenir una postura idònia per facilitar el moviment dels pulmons dintre les costelles. L’exemple en direcció contraria és com un refredat disminueix la nostra capacitat de moure les costelles i braços. És comú veure afectada la estructura i la funció en una mateix persona, per tant l’osteopatia tractarà ambdues coses.

El tercer principi de l’osteopatia fa referència a la importància dels fluids en l’organisme i la circulació d’aquests per mantenir l’hemostasi (equilibri) en les nostres funcions. Es poden classificar els diferents líquids en arterial/venós, limfàtic i el cefaloraquidi. Els fluids arterial i venós tenen la funció d’oxigenar les cèl·lules del nostre cos i subministrar-li els nutrients que li són necessaris i de recollir d’aquestes mateixes cèl·lules allò que que ha de ser eliminat del cos. El fluid limfàtic té com a funció principal la defensa del cos de malalties, identificant i eliminant el que ens pot afectar de manera negativa. Finalment el líquid cefaloraquidi envolta el sistema nerviós aportant-li nutrients i eliminant substàncies de rebuig. Per això l’osteòpata dona tanta importància al bon moviment d’aquests fluids i és un dels objectius del seus tractaments.

L’últim principi de l’osteopatia conclou que el cos humà tendeix a la salut. Així quan hi ha restriccions, una estructura o funció està alterada o be els diferents fluids no es mouen correctament és possible que aparegui alguna patologia. En aquest moment l’osteòpata et pot ajudar desbloquejant el sistema que no funciona correctament i serà el propi cos el que acabi solucionant la patologia ja que té la capacitat per fer-ho. D’aquest manera funciona el principi d’autocuració.

¿Què pot tractar l’osteopatia?

Els tractaments en l’osteopatia no van encarats als símptomes sinó a la causa d’aquests. Hem de diferencia entre etiologia (d’on prové el problema) i la simptomatologia (on es manifesta el problema o ens produeix dolor). D’aquesta manera el primer que es fa és identificar l’etiologia per després aplicar idoni.

Així la llista de patologies que es poden tractar és variada, a continuació una llista per temàtica:

Patologies musculoesquelètiques:

Mal d'esquena

Tendinitis

Esguinços

Escoliosis

Contractures

Hernies discals

Patologia visceral:

Pulmonar

Cardiovascular

Gastrointestinal

Genitourinària

Patologia funcional:

Estrès

Mal de cap

Dificultat per dormir

Estrenyiment

Erupcions

L’equip professional de la Clínica FIO2 té una àmplia formació en osteopatia. Si tens qualsevol dubte sobre els tractaments no dubtis en posar-te en contacte amb els especialistes de la Clínica FIO2. Ells t’assessoraran sobre quin és el millor tractament per a tu depenent de la lesió, dolor o patologia que presentis.

Abrir el chat
Hola, ¿cómo podemos ayudarte?