Tractaments a la Clínica

Fisioteràpia del sòl pèlvic

40 €

Infermeria

6 € fracció de 10 minuts

Osteopatia

45 €

Massatge

45 € / 40 minutos

Classes dirigides a la Clínica

1 classe dirigida a la setmana

40 € / mes

2 classes dirigides a la setmana

55 € / mes

Cursos a la Clínica

Curs de massatge infantil (dues sessions)

20 € (dues sessions)

Curs de primers auxilis infantils

15 €

Tractaments a domicili

Fisioteràpia

60 €

Infermeria

9 € fracció de 10 minuts

Osteopatia

60 €

Massatge

60 € (40 minuts)