Què és el Curs de primers auxilis infantils?

El Curs de primers auxilis infantils és una formació bàsica on s’adquireixen els principals coneixements sobre les situacions d’emergència més comuns que es donen amb els nens.

Amb aquest curs es vol donar llum en com s’ha d’actuar davant d’una situació d’emergència, on moltes vegades no es té clar com actuar, ja que existeix una barreja entre les actuacions sanitàries i les actuacions populars que s’han fet sempre. També es pretén que aquells que tenen cura d’un nen, visquin amb la tranquil·litat de saber actuar de la manera més idònia davant d’una situació d’emergència.

FIO2 Hospitalet de Llobregat Curso primeros auxilios

Què es treballa en el Curs de primers auxilis infantils?

El curs se centra en els dos punts necessaris per abordar una situació d’emergència. En primer lloc reconèixer quina necessitat té el nen i posteriorment conèixer quin actuació és la idònia per a cada situació. D’aquesta manera el preparem per afrontar-se a possibles situacions d’emergència, on dominar la situació, permet prendre decisions amb més tranquil·litat i donar una resposta més eficient.

L’abordatge que s’explica va destinat tant a nadons (0-1 any) com a nens (1-12 anys) en que es fa èmfasi en quines particularitats s’ha de tenir en compte segons l’edat.

A continuació algunes situacions que es tracten en el curs:

Evaluació de l'escena

RCP (Reanimació cardiopulmonar)

Reconèixer i actuar davant d'una asfíxia

Control d'una hemorràgia

Reaccions al.lèrgiques greus

Fractures óssies

Problemes respiratoris

Convulsions

Cremades

Enverinament

Lesions al cap

A qui està dirigit el Curs de primers auxilis infantils?

El curs està dirigit a persones encarregades de tenir cura de nens ja sigui la família o cuidadors. Igualment el curs és obert a tothom que vulgui tenir coneixements sobre el temari.

 

Quant de temps dura el curs i qui el realitza?

El curs de primers auxilis infantils té una durada d’una hora i mitja i es realitza en una sessió en les mateixes instal·lacions del centre. El duu a terme la infermera del centre Mireia Barceló.

Quan es realitza i quin preu té?

El curs de primers auxilis infantils es realitza un cop al mes adaptant l’horari a les necessitats del grup o persones que hi volen assistir. El curs tindrà un màxim de 10 assistents.

Pots consultar les tarifes aquí. En cas de grup es realitzen preus especials segons el volum d’assistència.

Per conèixer la data del proper curs i reservar plaça posa’t en contacte amb nosaltres.