Tarifes

TRACTAMENTS A LA CLÍNICA

Fisioteràpia sòl pèlvic 35 €
Infermeria 6 € fracció de 10 minuts
Osteopatia 40 €
Massatge 35 € / 40 minuts

CLASSES DIRIGIDES A LA CLÍNICA

1 classe dirigida a la setmana 35 € / mes
2 classes dirigides a la setmana 50 € / mes

CURSOS A LA CLÍNICA

Curs de massatge infantil 20 € (dos sessions)
Curs de primers auxilis infantils 15 €

TRACTAMENTS A DOMICILI

Fisioteràpia 50 €
Infermeria 9 € fracció de 10 minuts
Osteopatia 60 €
Massatge 50 € / 40 minuts